stängt !!!!!! Linköpings kommun har tagit över driften av anläggningen.

*